Meni

Fidges
Upravitelj

Upravljanje zajedničkim dijelovima zgrada


Upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade je javni interes, a u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine. Osnova djelovanja privrednog društva je zakon o upravljanju zajedničkih dijelova zgrada(službene novine Kantona Sarajevo 19/2017 i 17/2018-isp). Zakonom se utvrđuju zajednički dijelovi zgrade, uzajamni odnos etažnih vlasnika, obaveza održavanja posebnog dijela zgrade, upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, odlučivanje etažnih vlasnika, obaveza javnih produzeća, grada, općina, vlasnika novoizgrađenih zgrada, investitora i drugih lica u upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade.

Održavanje zgrada


Etažni vlasnici su nosioci svih prava i obaveza na objektima kolektivnog stanovanja, te iz toga proizilazi obaveza održavanja zajednički dijelova zgrada-ulaza u skladu sa zakonom.

Liftovi


Liftovi za prevoz ljudi i tereta sa pripadajućom instalacijom su zajednički uređaji u zgradi, te samim tim potrebno im je posvetiti posebnu pažnju pri servisiranju i remontu postrojenja.

Galerija

Kontakt

Intervencija liftovi 0-24/h

061 070 267

Prijava kvarova

033 712 700

Finansijska služba

033 712 702

Pravna služba

033 712 701

Imate pitanje, slobodno nam pošaljite mail!

FIDGES - UPRAVITELJ D.O.O. Sarajevo

Tel : +387 33 712 700

Fax : +387 33 712 700

Email : kontakt@fidges.ba

Pošalji mail!